Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Za vládcem vzduchu

Věnováno št. kap. Malkovskému.

Ty, synu můj, — kam odlétals
v tu široširou dál?
My chvěli jsme se o Tebe,
by vítr neodvál

Tě v kraje cizí, studené —
Ty vrátil ses vždy zpátky,
ke druhům, vlasti milené
a k srdci svojí matky.

Ta vroucně vždy Tě objala
. a požehnání dala,
když mocná touha opět výš
a dál Tě, synu, hnala.

Jen výš a výše, synu můj,
ve Vesmír plný krásy,
v němž prožíval jsi nejkrasší
pro ducha Tvého časy.

Ta oblaka Tě vábila
a aero druh byl Tvůj,
Tys stále velel: „Neustáň
a v nové světy pluj!"

Ty, hochu náš, vždy odlétals
se zrakem plným žáru
a lásky pro věc pokroku,
vítězství, letu zdaru--

Až přišel den, kdy vznesl zas
se s Tebou pták Tvůj šedý,
by nikdy víc Tě nevrátil--
bylo to naposledy-------!!

Vlasta Lepařová

Letec, časopis MLL, 1930

Sken: Marcela Šaffková

Zpět