Král vzduchu
František MALKOVSKÝ

Avia BH-21 - autor: J. Velc (pravděpodobně)

Letec Malkovský se zabil.

LN_09061930

Nejlepší čs. vojenský letec-akrobat obětí leteckého neštěstí.

gel - Praha 8. června.

Rčení o těžké nenahraditelné ztrátě naplnilo se dnes v nejhlubším smyslu slova v Čs. letectví. Št. kapitán polní pilot letec František Malkovský zřítil se dnes se strojem na letišti v Mariánskych Lázních a zůstal mrtev pod letounem.

Ve 14 hod. byl zahájen v Mariánských Lázních velký mezinárodní letecký meeting. Z 12 bodů bohatého programu byl posledním nejočekávanější start a let št. kapitána Malkovskéko, známého nejen u nás, ale v celé Evropě skvělou leteckou akrobacií.

O půl l7. hod. vyšvihl se nad letiště stroj B 21-96, řízený št. kpt. Malkovským. Bez dechu sledovalo obecenstvo — odhad mluví o 30.000 divácích — bravurní výkon letcův. O l7. hod. byla akrobacie skončena, až na zakončení, spirálový let. V tu dobu byl Malkovský ve výši asi 400 m a vzdálen od kraje letiště asi 500 m. Pojednou se letadlo zapotácelo, začalo padat, točit se. Sem tam se ozval výkřik, jak již tucetkrát před tím, kdy ohromení diváci považovali akrobatický výkon za předzvěst neštěstí. Ale tentokráte se letadlo nevyrovnalo. Několikráte se v těch vteřinách zdálo, že letec nabývá zase vlády nad strojem. Pojednou se však letec obrátil vrtulí dolů a střemhlav sletěl. Po první detonaci hromadného výkřiku hrůzy hnula se panicky vzrušená masa diváků směrem k místu neštěstí. Vojáci leteckého pluku, ovládáni duchapřítomným důstojníkem, zastavili kordonem narychlo seřaděným ženoucí se kompaktní zeď lidí. Byla obava, že dojde v roztříštěném letadle k výbuchu. Jen důstojníci a letci běželi k troskám. Později se ukázalo, že statečný letec i před tváří smrti splnil rozkaz: Před pádem zastavit motor. První zachránci našli letadlo s motorem zabořeným do země, trup a křídla roztříštěna. Pod troskami pak letec v bezvědomí zraněn zřejmě k smrti. Za cesty do nemocnice v sanitním autu přešlo bezvědomí ve smrt.

Ve věku 33 let přistal št. kpt. Malkovský v Neznámu, v cíli, k němuž letět je tak často osudem letců. Malkovský, vítěz v Athénách, Paříži, Curychu, majitel vyznamenání kolik jich jen statečnost v míru může získat, čestný člen tolika leteckých sborů spřátelených armád, zahynul při názorném letu, jakých již provedl a skončil tolik, že jich nelze ani sečíst.

Je zřejmo, že pod dojmem neštěstí byl meeting bez dalších formalit prohlášen za skončený. Komise leteckých důstojníků z Chebu provedla sepsání protokolu. O  příčině neštěstí jsou pochopitelně jen dohady. Tvrdí se — a úřední zpráva uvádí tuto versi, že se letadlo dostalo do vrstvy zředěného vzduchu. Jiná verse mluví o tom, že se letoun dostal do vývrtky. Je těžko myslit, že letec Malkovského kvalit by nedovedl zvládnout situaci. Jinak se tvrdí, že to by mohlo neštěstí vysvětlit nejpochopitelněji, že Škpt. Malkovskv byl po skončeni produkce stižen náhlou nevolnosti, snad krátkou mdlobou. Po procitnutí, že pak již neměl pokdy stroj zvládnout.

Zítra ráno v 8. bod. sejde se druhá komise, která bude hledat vysvětlení.

Lidové noviny, 9. 6. 1930, s. 1

Autor textu: František Gel
Repro: Luděk Zika

Zpět